BPI Recherche is een referentie op het gebied van "internationaal strafrechtelijk opsporen", en bieden weerstand aan criminaliteitsfactoren in al zijn diversiteit. Uniek in Nederland, zijn wij het enig recherchebureau c.q. detectivebureau die zowel opdrachtgevers uit diplomatieke kringen, zakelijke clientèle, en particulieren opdrachtgevers ondersteunen bij het opsporen van daders van zware criminaliteit: " gewapende overval, gewelddadige afpersing en bedreiging, gijzeling, ontvoering, woningoverval, kidnapping, kinderontvoering, verkrachting en aanranding ".


De levensgeschiedenis van mensen en de manier waarop zij groeien en zich ontwikkelen, hebben mij vanaf jongs af aan enorm gefascineerd. Geleid door een mateloze interesse in mensen... ben ik na mijn studie en loopbaan bij het Korps Commandotroepen, als graduaten van de FBI National Training Academy, binnen de Amerikaanse overheidsstructuren, verder opgeleid en decennia werkzaam geweest. Mijn naam.... Cor Toet!

Als rechercheur ben ik veelal werkzaam in opdracht van buitenlandse mogendheden, en "adviseer" al sinds 1990 diplomatieke diensten waar ook ter wereld bij het opsporen van daders van criminele, terroristische, religieus, en milieu geïnspireerde, gewelddadige activiteiten.... Wat kan ik als "detective" voor u betekenen?

Ook bij een onderneming of binnen een familie, kan zich onverwacht een crisis of ernstig incident voordoen "en kan een noodtoestand ontstaan". Ook dan is veelal ervaren en deskundige ondersteuning gewenst om dit incident of deze crisis te managen. Bij een dergelijk incident zijn immers vaak veel spelers betrokken, die allemaal hun eigen belang hebben. Bovendien brengt de berusting om de behandeling van de crisis, of het incident over te moeten laten aan de overheid, vaak een enorm gevoel van machteloosheid met zich mee.

Door 33 jaar ervaring met criminaliteit in een internationale context, ben ik bekent met de modus operandi van daders en de marges, waarbinnen ernstige incidenten zich afspelen. Als geroutineerd commando heb ik ervaring in reageren, en anticiperen bij mogelijke ontwikkelingen... Als doorgewinterd rechercheur heb ik onder andere ervaring met internationale opsporing, inlichtingen activiteiten, en runnen van informanten.

Kortom, BPI Recherche is beschikbaar om haar opdrachtgevers bij te staan in noodsituaties, die betrekking hebben op het aandachtsveld zware criminaliteit "gewapende overvallen, afpersing en bedreiging, gijzeling, ontvoering, woningoverval, kidnapping, kinderontvoering, verkrachting en aanranding".

Hebt u vragen? Ik prefereer persoonlijk contact: U kunt mij bereiken via Gsm nummer 06 - 417 55 907.