BPI Recherche is een referentie op het brede gebied van civiel -en strafrechtelijk opsporen en bieden weerstand aan criminaliteit factoren in al zijn diversiteit. Uniek in Nederland, zijn wij het enig recherchebureau c.q. detective bureau die in samenwerking met overheidsdiensten zowel opdrachtgevers uit diplomatieke kringen, zakelijke clientèle en/of particulieren opdrachtgevers ondersteunen bij criminaliteit, bedrijfsmatige kwesties en dringende persoonlijke problematiek.


BPI Recherche is een initiatief van de heer Toet... Cor is als particulier rechercheur veelal werkzaam binnen diplomatieke diensten, en adviseert daarbij overheden op het gebied van opsporing van daders van zware criminaliteit. Voor deze specifieke opdrachtgevers werkt Cor in veel gevallen alleen. Echter, BPI Recherche werkt ook voor het bedrijfsleven en de particuliere opdrachtgever. Bij dergelijke bedrijfsrecherche -en privé detective opdrachten werkt Cor samen met gepensioneerd tactisch en technisch politie rechercheurs. Dit is een bewuste keuze en blijven kwaliteit van tactische -en technische recherche methodiek gegarandeerd.

BPI Recherche verricht recherche onderzoek voor een breed pallet aan opdrachtgevers. Wij zijn deskundig in rechtsgebieden waar u dagelijks mee te maken heeft, maar ook in het voorkomen -en weerstand bieden aan criminaliteit factoren in al zijn diversiteit.

BPI Recherche onderzoekt, analyseert en rapporteert naar aanleiding van strafrechtelijk strafbaar gestelde feiten, civiele procedures, persoonlijke kwesties en bedrijfsmatige problematiek. Dit impliceert dat wij bewijs verzamelen, maar ook verdachten binnen de wettelijke kaders omtrent het art. 6 EVRM neergelegde recht op een eerlijk proces en onschuldpresumptie, civiel en strafrechtelijk opsporen.

Kortom, BPI Recherche is in staat uw vragen inzake civiel en strafrechtelijke opsporing te vertalen naar een deskundige dienstverlening. Ook denken wij graag met u mee om problemen te voorkomen.... maar als het u overkomt, dan moeten zaken zo goed en vlot mogelijk geregeld worden. De notie en wetenschap dat een gerenommeerd recherchebureau / privé detective bureau dit traject van u overneemt, is een geruststelling.