Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - is sinds 28 jaar geroutineerd in het uit- rechercheren van hybride vormen van criminaliteit die, voor het opsporen van daders en bewijs; een adaptieve mix vereist van kennis, ervaring, standvastigheid en flexibiliteit.


Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - is sinds 28 jaar gespecialiseerd in het uit- rechercheren van vaak geruchtmakende, en soms minder actuele geweldsdelicten, die betrekking heeft op het aandachtsveld dood door schuld en moord zaken, gewapende overvallen, gijzeling en kidnapping en/of ontvoering. Maar ook onderzoek naar vermiste personen, aanranding en/of verkrachting, kinderontvoering, afpersing én verkeersongevallen met ernstig letsel of de dood tot gevolg, behoort tot ons specialisme.

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - is een door het ministerie van 'Justitie en Veiligheid' bevoegd recherchebureau, waar van de onderzoeksmogelijkheden zijn uitgebreid met 'Artikel 10 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens' beschermde status van een onderzoeksjournalist. Mede onze unieke combinatie van klassiek én modern 'recherchemethodiek' en 'bronbescherming' zijn wij in staat een royaal pallet aan rechercheonderzoek uit te voeren, en kunnen opdrachtgever en dossier afschermen.

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - staat voor; zonder veel aandacht trekken en met een kleine voetafdruk, professioneel en flexibel 'soms onconventioneel' rechercheren, waar bij het uitgangspunt; recht doen aan het rechtsgevoel en voldoening krijgen, soms prevaleert boven rechtsorde.

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - voert rechercheonderzoek soms openlijk, vaak heimelijk, of op clandestien niveau uit: Openlijk als zichtbaarheid geen probleem, zelfs belangrijk zoals bij contact met informanten en strategisch informatie verzamelen is: Heimelijk als zichtbaarheid nadrukkelijk vermeden moet worden: Clandestien als de handdruk van Recherchebureau BPI niet traceerbaar mag zijn.

Hebt u een vraag met betrekking tot onze werkzaamheden, of wilt u een opdracht plaatsen: Bellen is een stuk persoonlijker en heeft niet alleen onze voorkeur, ook helpt het uw vraag en/of opdracht gedetailleerd te kunnen beantwoorden: Wij zijn direct bereikbaar: mobiel 06-41755907.