BPI Recherche - Recherchebureau & Onderzoeksjournalist - Overvallen, afpersing, bedreiging, dood door schuld, moordzaken, kidnapping, kinderontvoering, verkrachting, vermissingszaken


BPI Recherche: Recherchebureau & Journalistiek Bureau is een combinatie van samenwerkende bedrijven met als taakafbakening; het uit rechercheren van actueel én minder actuele geweldsdelicten die betrekking heeft op het aandachtsveld dood door schuld, moord zaken, gewapende overvallen, gijzeling, kidnapping of ontvoering, afpersing -en bedreiging, aanranding en/of verkrachting, vermiste personen, kinderontvoering, woningovervallen én verkeersongevallen met ernstig letsel, of de dood tot gevolg.

BPI Recherche: Recherchebureau & Journalistiek Bureau is een nieuwe vorm van samenwerking. Een door het Ministerie van Veiligheid en Justitie erkend recherchebureau. Uitgebreid met een via "Artikel 10 van het Europees Verdrag van de rechten van de Mens" beschermde status, van een onderzoeksjournalist: Dankzij deze uitzonderlijke combinatie van klassiek en modern recherchemethodiek én bronbescherming, zijn wij in staat gebleken een royaal pallet aan journalistiek -en rechercheonderzoek te kunnen uitvoeren.

BPI Recherche: Recherchebureau & Journalistiek Bureau staat voor: zonder veel aandacht trekken en met een kleine voetafdruk, flexibel, soms onconventioneel uitvoeren van professioneel recherche onderzoek in combinatie met de meerwaarde van onderzoeksjournalistiek, waarbij het uitgangspunt; recht doen aan het rechtsgevoel en voldoening krijgen, prevaleert boven het belang van rechtsorde en publicatie.

BPI Recherche: Recherchebureau & Journalistiek Bureau voert werkzaamheden soms openlijk.., maar vaak heimelijk, of op clandestien niveau uit... Openlijk als zichtbaarheid geen probleem; en soms zelfs belangrijk, zoals bij contact met informanten en strategisch informatie verzamelen is... Heimelijk wanneer zichtbaarheid nadrukkelijk vermeden moet worden... Clandestien als de handdruk van BPI Recherche: Recherchebureau & Journalistiek Bureau niet traceerbaar mag zijn.

Hebt u een vraag met betrekking tot onze werkzaamheden, of wilt u een opdracht plaatsen: BPI Recherche: Recherchebureau & Journalistiek Bureau prefereert persoonlijk contact; en zijn bereikbaar middels de aan de linkerzijde van deze pagina getoonde contactinformatie.