Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau rechercheren op het breed terrein 'criminaliteit'. Een dergelijk taakafbakening heeft als voordeel een ruime ervaring betreffende het onderwerp. En breder perspectief bij opsporing van daders en bewijs.


Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau heeft zich gespecialiseerd in, en beschikken over uitgebreide expertise ten aanzien van opsporing van daders van criminaliteit, het verzamelen alsmede veiligstellen van bewijs en daderinformatie. Wij staan u daarbij niet alleen bij in de juridische procedure, maar bij alles wat bij uw aanraking met het strafrecht op uw pad komt. En hebben ruime ervaring met onder meer rechercheonderzoek omtrent geweld, zedendelicten, vermogensdelicten, drugs, dood door schuld en moord zaken, gewapende overvallen, gijzeling en kidnapping of ontvoering.

Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau verricht het rechercheonderzoek op een breed terrein. En heeft als voordeel een ruime ervaring met het onderwerp 'zware criminaliteit'. En kunnen op verschillende terreinen bijstand verlenen.

Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau functioneert, soms zelfs noodzakelijk, ook als tegenwicht tegen de handhavende overheid. En kunnen de verschillende rechtsgebieden combineren. In dat geval is Recherchebureau BPI een ervaren en deskundig tegenstander van het Openbaar Ministerie, de belastingdienst, FIOD, financiële toezichthouders en tuchtcolleges.


Veel zaken, zelfs met daderidentificatie, blijven op de plank liggen. Daarbij, zijn vanuit de overheid bij een ernstig incident of crisis vaak veel spelers betrokken, die allemaal hun eigen belang hebben. Bovendien brengt de berusting om de behandeling van een persoonlijk of bedrijfsmatig noodtoestand over te moeten laten aan de overheid, vaak een gevoel van machteloosheid met zich mee.   

Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau, is een volledig onafhankelijke onderneming: en er bestaat geen samenwerkingsverband met enig syndicaat, dat verzekeringen afsluit tegen schaderisico's ten gevolge van ontvoering, afpersing, gijzeling en kidnapping: en overig 'bij het geweldsspectrum passend 'internationale' problematiek. Kortom, ook hier in onderscheid Recherchebureau BPI zich van het klassieke recherchebureau, de privé detective en het detectivebureau.