Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - is deskundig in het opsporen van daders van hybride vormen van criminaliteit, die de stap naar gewelduitvoering al hebben gezet, of diegene die op het punt staan dit te doen. En zijn vaardig in civiel -en strafrechtelijk onderzoek, internationale opsporing evenals tactische -en technische recherche activiteiten.


Het uit rechercheren van extreem en soms verwarrende vormen van geweldsdelicten en criminaliteit, vereist een adaptieve mix van kennis en ervaring, standvastigheid en flexibiliteit van diegenen die er beroepsmatig mee te maken hebben. De dreiging van, soms hybride vormen van, crimineel gedragingen. Vraagt vaak om een allesomvattende aanpak waarbij land -en technologische grenzen, nauwelijks een issue mogen zijn.

Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - is een initiatief van dhr. Toet. Zijn kennis - en ervaring
vloeit voort uit operationele activiteiten bij het Korps Commandotroepen, een opleiding bij het F.B.I. National Training Academy. En decennialang dienstverband bij inlichtingendiensten. Daarbij werkt hij al 33 jaar samen met ambassade én gespecialiseerde militaire eenheden in vele landen in de wereld.

"Nunc aut Nunquam", wat zich vrij laat vertalen met "Nu of nooit". Iets van de mentaliteit die deze uitdrukking ademt, willen wij toepassen bij het uitvoeren van opdrachten: Bij Recherchebureau BPI komt dit tot uiting in een werkwijze die nieuwe, soms tijdelijke of structurele dwarsverbindingen legt tussen traditionele domeinen zoals het internationaal politie en justitie apparaat, maar ook met ICT bedrijven en informatica specialisten.

De huidige informatiesamenleving stelt ons soms voor gecompliceerde vraagstukken die een karakteristiek geïntegreerde benadering, doorsnijdt of overstijgt. Ook zijn geweldsdelicten en zware criminaliteit meestal voorbehouden aan individuen en nauwelijks aan 'georganiseerde criminele organisaties'.
Recherchebureau BPI - Privé Detective en Onderzoeksbureau - heeft het vermogen om op een compacte en effectieve wijze daders te bereiken, omdat wij op operationeel niveau een grote mate van maatwerk en flexibiliteit vertonen.

Gewapend met een goed stel hersens, de instelling 'wij in plaats van ik', 'afspraak is afspraak' en 'niet goed is opnieuw' en gedrevenheid; gaat Recherchebureau BPI volledig voor de belangen van de opdrachtgever. De motivatie daarvoor halen wij uit de opdrachtgever zelf, een betrouwbare relatie en persoonlijk contact.