Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau is doorkneed in het met een kleine voetafdruk, flexibel, soms onconventioneel, maar deskundig uit- rechercheren van roofoverval, woningoverval én, m.b.t. verzekering issues, de lichamelijke en/of psychische gevolgen ervan.


Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau wordt niet gedreven door competitie en ambitie, maar door een oprechte wens tot voortdurende verbetering en een bijzonder sterk respect voor het beroep van rechercheur. Rustig, consequent, professioneel en goed. Elke dag!

De vraag naar precisie is leidend. En bovenstaand is het uitgangspunt van
Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau. Kortom, een particulier recherchebureau inschakelen is een stap, maar er ook op kunnen vertrouwen dat u diegene inhuurt die bij u past, is een wens van een ieder van ons.

Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau is niet bepaald gecharmeerd van onaangename verrassingen achteraf. En draagt zorg voor een juridisch correcte opdrachtbevestiging, een overzichtelijke facturatie en een rapportage die stand houd bij rechtspraak. Maar bovenal... het deskundig uitvoeren van uw opdracht.

  • Het uurtarief wordt in het eerste gesprek met u besproken en bij het verstrekken van de opdracht in een opdrachtbevestiging vastgelegd, zodat hier later geen onduidelijkheid over bestaat. Tijdens het bespreken van uw opdracht wordt u geadviseerd vanuit een variëteit aan oplossingen, maar ook de juridische knelpunten worden belicht. Het bespreken én in de opdrachtbevestiging vastleggen van de wettelijke kaders en te volgen werkwijze, is de volgende stap.
  • Het honorarium brengen wij in rekening voor de aan uw casus bestede uren. De kantoorkosten zijn variabel en bevatten onder meer de kosten van verzenden van stukken etc. Servicekosten worden in rekening gebracht voor zaken als bijvoorbeeld inzet van derden, gereden kilometers of huur van specifieke apparatuur. Ten gunsten van uw zaak in overleg gemaakte noodzakelijke uitgaven zoals reis of verblijfkosten, wordt inclusief toegevoegd bewijsstukken, separaat gefactureerd.

  • Het is bij Recherchebureau BPI: Privé Detective en Detectivebureau gebruik een depotdeclaratie te factureren. De omvang van deze depotdeclaratie wordt bepaald door de geschatte totaal kosten en wordt bij de slotdeclaratie verrekend.